Naše obrobna disponuje 2-osým obráběcím centrem vertikální soustruhem-karuselem a 4t jeřábem

Max. točný průměr – 1500 mm

Max váha obrobku – 5 t

Naše výroba je soustředěna do energetického průmyslu, kde již několik let dodáváme segmenty pro výrobu parních a vodních turbín. 

Karusel je ideálním strojem pro předpřípravu pro obrábění na velkých frézách, kdy jsou časy soustružení několikanásobně kratší než frézování.

Potenciál výroby je např. v napínacích a kladkových kolech pro velké stroje, velkých kovových těsněních atd.

Montáže

Jsme schopni veškeré naše výrobky i namontovat na místě realizace a to i ve výškách.
Montážní práce prováníme i pro externí firmy.