Cesta ZHM začala v roce 1991, kdy se Pepa Dvořák rozhodl skoncovat s výškovými pracemi a vrhnout se do podnikání v oboru, ve kterém ač jako pedagogický pracovník působil od 60. let 20. století – tedy do strojírenství. V divokých 90. letech se v portfoliu ZHM objevilo několik výrobních motivů se společným jmenovatelem: svařování. Od drátěného programu stojanů pro marketingové účely po výrobu bran, plotů a segmentů v automotivu. Produkce se opírala na vývozu svařenců do Rakouska a Německa. Firma se také zaobírala přidruženými službami jako byl agenturní sklad technických plynů a pronájem vlastním nebytových prostor. V roce 2008 nás naplno zasáhla finanční krize a projevily se nedostatky v diverzifikaci zákazníků. Produkce ze dne na den klesla o 80 %. Majitel firmy, tak dalších několik let jen udržoval firmu při životě až do roku 2012 kdy se Kuba Dvořák rozhodl pokračovat v rodinné tradici. 

Bylo jasné, že firma potřebuje nové zákazníky a nové technologie. Šance se musí chytit za pačesy a ta naše přišla při návštěvě Pepovo kamaráda – majitele high-tech strojírenské firmy, který aktuálně řešil subdodávky pro svojí výrobu. Rozhodli jsme se tedy začít obrábět a zakoupili 2-osé obráběcí centrum vertikální soustruh-karusel s točným průměrem 1400 mm.

Začali jsme tedy dodávat přesné segmenty pro výrobu parních turbín.

Ze sériové výroby jsme se přeorientovali na výrobu zakázkovou s velkou přidanou hodnotou perfektního zpracování a flexibilitou pro veškerá přání zákazníka. Vzorovým příkladem je výroba již několika desítek instalací podle návrhu akademického sochaře Jakuba Flejšara, které zdobí nejeden veřejný prostor i zkrášlují zahrady a interiéry úspěšných podnikatelů. V našem portfoliu jsou i posilovací sestavy šité na míru interiérů posiloven, či zahrad. 

Jsme rodinná firma a jsme na to hrdí. Naše příjmení v názvu firmy nás zavazuje k poctivé práci a k férovému jednání s obchodními partnery a zaměstnanci, pro které se snažíme vytvářet příjemnou rodinnou firemní atmosféru.